Työt

Paketti: Sairaalan tukipalveluiden tuotteistaminen

Käyttäjälähtöisellä kehittämisen mallilla varmistettiin, että uusi ratkaisu vastaa käyttäjien todellisia tarpeita.

Helsingin Biopankin kampanjan visuaalisen ilmeen ja vahvan brändin rakentaminen

Ideoimme ja visualisoimme yhdessä Helsingin Biopankin kanssa Ole osana tiedettä -kampanjan osallistamaan kansalaisia antamaan biopankkinäytteen

Kotihoidon työntekijäkokemuksen kehittäminen

Hankkeessa kartoitettiin työntekijäkokemuksen nykytila, vahvuudet ja tärkeimmät kehityskohteet haastattelujen ja laajan työntekijäkokemuskyselyn avulla

Kansallinen lastenreumapotilaan hoitopolku

Palvelumuotoilun yhteissuunnittelumenetelmillä luotiin yhteinen kansallinen lastenreuman hoitopolku käyttöön koko Suomeen yhteistyössä yliopistosairaaloiden kanssa.

HUS: Päivystysapu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.