Palvelumuotoilutiimi NHG Design on osa johtavaa pohjoismaista sosiaali- ja terveysalan asiantuntijataloa Nordic Healthcare Groupia. Tunnemme terveydenhuollon monipuolisen toimintaympäristön ja ratkaisemme sen haasteita osallistamalla asiakkaita ja työntekijöitä ratkaisuiden ideointiin, suunnitteluun ja validointiin.

Toiminnassamme nostamme keskiöön palveluiden käyttäjät ja tekijät – ihmiset. Sovellamme työssämme monipuolisia palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa laadukkaampia, toimivampia vaikuttavampia ja kokemuksellisesti parempia palveluita ja toimintamalleja.

Palvelumuotoilu

Hyvinvoinnin palvelumuotoilussa nostamme keskiöön sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjät – ihmiset. Sovellamme työssämme monipuolisia palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta laadukkaampaa ja toimivampaa.

Kokemuksellisuus

Asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen kehittäminen sote-alalla on toimintamme tärkeimpiä tavoitteita. Parannamme työntekijäkokemusta lisäämällä vuorovaikutusta ja kuuntelua. Tarjoamme työkaluja, joiden avulla asiakkaamme oppivat tuntemaan palvelujensa käyttäjät ja heidän tarpeensa tarkemmin.

Digitaalisuus

Meillä on vahva osaaminen laadukkaiden digitaalisten työkalujen rakentamisessa ja niiden käyttöönoton tukemisessa. Terveydenhuollon sovellusten ja tietojärjestelmien hyvä käytettävyys on meistä elintärkeää. Olemme asiantuntijoita sähköisten palvelujen esteettömässä suunnittelussa.

Vaikuttavuus

Uskomme, että kokemuksellisuus ja vaikuttavuus ovat tulevaisuuden soten tärkeimpiä tekijöitä. Yhdessä asiantuntijaverkostomme kanssa olemme edelläkävijöitä vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen mittaamisessa sote-alalla.