Siun soten kotihoidon työntekijäkokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin​

  Kotihoito        Työntekijäkokemus        Tiekartta        Yhteiskehittämistyöpaja

Hankkeessa kartoitettiin työntekijäkokemuksen nykytila, vahvuudet ja tärkeimmät kehityskohteet haastattelujen ja laajan työntekijäkokemuskyselyn avulla.

Tarve
 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten kotihoito päätti panostaa työntekijäkokemukseen löytääkseen tapoja, joilla työntekijät voivat ja jaksavat paremmin.

Kotihoidon työntekijät haluttiin nostaa palvelumuotoilun keinoilla kehittämistyön keskiöön. Siun sotella oli jo aiempia hyviä kokemuksia palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisestä, minkä vuoksi he päättivät avoimin mielin lähteä kokeilemaan niitä myös kotihoidon työntekijäkokemuksen tukemiseen.

Taustalla on yhteinen huoli työntekijöiden jaksamisesta, ja työpajoista huomasi, että kaikki osallistujat panostivat niihin ennakkoluulottomasti ja avoimesti. Kehityskohteet nostettiin kaunistelematta pöydälle. Tätä kautta projektissa päästiin pohtimaan juurisyitä ja ratkaisuehdotuksia.

Ratkaisu

Palvelumuotoilun avulla kotihoidon työntekijät nostettiin kehittämistyön keskiöön.

Työntekijät kokivat tässä projektissa, että heitä halutaan todella kuunnella ja heidän mielipidettään arvostetaan. Koko henkilöstölle suunnatun kyselytutkimuksen vastausprosentti oli sen mukaisesti erittäin korkea, yli 70 %.

Yhteiskehittämistyöpajat koettiin erittäin antoisina ja erinomaisena menetelmänä pureutua yhdessä haasteisiin ja saada ideoita työntekijöiltä. Työntekijöillä on suuri tarve tulla kuulluksi, ja esimerkiksi heidän ideoimansa huoliseinä otettiin käyttöön heti kotihoidossa. Vastaava idea on jatkossa helposti monistettavissa myös muihin Siun soten toimintoihin.

Vaikutukset

Lopputuloksena Siun soten kotihoidolla on selkeät kehityssuunnitelmat vuodelle 2020.

Kaufmannin / Nordic Healthcare Groupin palvelumuotoilijoita he kiittelevät erityisesti hyvin läpiviedystä projektista, jossa aikataulut pitivät ja niin sisällöllisesti kuin visuaalisestikin hienot lopputuotokset ovat sellaisinaan hyödynnettävissä ja eteenpäin vietävissä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Petra Jäntti
Senior Partner
+358 40 768 4759
petra.jantti@kaufmann.fi