Kansallinen lastenreumapotilaan hoitopolku​

  Hoitopolku        Hoitokäytännöt        Mainosmateriaali        Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Palvelumuotoilun yhteissuunnittelumenetelmillä luotiin yhteinen kansallinen lastenreuman hoitopolku käyttöön koko Suomeen yhteistyössä yliopistosairaaloiden kanssa.​

Tarve

Perheillä ei ole käytössä yhtenäistä lastenreuman hoitopolkua vaan eri hoitoyksiköt ovat tehneet omia hoitopolkukuvauksia. Näin ollen kaikilla perheillä ei ole pääsyä tarvittavan ja luotettavan tiedon lähteille.

Hoitoyksiköillä ei ole ollut yhteisiä tilaisuuksia, joissa he ovat voineet jakaa hyviä hoitokäytäntöjä.

Ratkaisu

Polun tehtävänä on auttaa lapsia ja heidän läheisiään ymmärtämään paremmin, miten hoito etenee, millaisista asioista kukin ammattilainen vastaa ja mitä polun varrella on odotettavissa. ​

Polku julkaistiin omalla sivullaan Terveyskylässä. Polun käyttöä varten tuotettiin myös mainosmateriaalia, jota viedään kaikkiin Suomen reumayksikköihin.

Vaikutukset

Perheillä on mahdollisuus saada tietoa lastenreuman hoidosta paikkakunnasta ja ajasta riippumatta.​

Selkeä hoitopolku auttaa hoidon suunnittelussa ja perheitä hoitoon sitoutumisessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Petra Jäntti
Senior Partner
+358 40 768 4759
petra.jantti@kaufmann.fi