Helsigin Biopankin kampanjan visuaalisen ilmeen ja vahvan brändin rakentaminen​

  Brändin rakentaminen        Painomateriaali        Visuaalinen ilme

Ideoimme ja visualisoimme yhdessä Helsingin Biopankin kanssa Ole osana tiedettä -kampanjan osallistamaan kansalaisia antamaan biopankkinäytteen.

Tarve

Tulevaisuuden biopankkitutkimuksen turvaamisen & sairauksien ennaltaehkäisemisen sekä hoitamisen kannalta on tärkeää, että biopankkitoiminnasta ja sen tavoitteista viestitään niin sidosryhmille kuin kansalaisillekin.

Yhteistyömme Helsingin Biopankin kanssa alkoi visuaalisen identiteetin luomisella ja jatkuu vahvalla brändin rakentamistyöllä.

Ratkaisu

Kampanjaa varten osallistettiin sekä näytteenantajia, että asiantuntijoita, jotka kertoivat biopankkinäytteen hyödyistä tutkimuksen näkökulmasta.

Myös lapsille suunniteltiin kiitelty Biominä -konsepti, jossa vaikeasta ja hankalasti ymmärrettävästä asiasta on tehty sisällöllisesti ja visuaalisesti helposti ymmärrettävä kokonaisuus.

Vaikutukset

Kaufmann suunnitteli Helsingin Biopankille Ole osana tiedettä- kampanjan ja Biominä –konseptin visuaalisen ilmeen, jossa hyödynnettiin asiantuntija- ja potilaskertomuksia.

Visuaalinen ilme koostuu muun muassa esitysinfografiikasta, paperisesta painomateriaalista ja responsiivisesta kampanjasivustosta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Petra Jäntti
Senior Partner
+358 40 768 4759
petra.jantti@kaufmann.fi